Produkty FLOW-3D tworzą wszechstronne oprogramowanie od symulacji CFD dla inżynierów badających dynamiczne zachowanie cieczy i gazów w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych i procesów fizycznych. Najnowocześniejsze możliwości FLOW-3D pozwalają naszym klientom na całym świecie rozwiązywać najtrudniejsze zagadnienia numeryczne.

Wszystkie produkty działają w oparciu o ten sam wielofizyczny solver obliczeniowy, a dostosowane do indywidualnych potrzeb interfejsy użytkownika pozwalają na łatwe, intuicyjne i wolne od błędów przepływy pracy związane z modelowaniem. Niezależnie od tego, czy korzystają ze stacji roboczych czy klastrów HPC, produkty FLOW-3D płynnie skalują się do tysięcy rdzeni procesorów.

Produkty FLOW-3D


precyzyjne oprogramowanie CFD umożliwiające przeprowadzanie symulacji wielu zjawisk fizycznych

interfejs skierowany do inżynierów hydraulików, posiadający dedykowane rozwiązania przyśpieszające pracę

interfejs zaprojektowany i opracowany specjalnie na potrzeby symulacji procesów
odlewania metali

dedykowany interfejs do optymalizacji
procesów spawania laserowego

przewiduje dynamikę jeziorka i krzepnięcie w procesach Additive manufacturing (AM)

narzędzie do postprocessingu, zapewnia zaawansowaną wizualizację i analizę wyników

Zastosowanie w przemyśle

Oprogramowanie FLOW-3D wykorzystywane jest na całym świecie, zarówno w projektach badawczo rozwojowych, jak i w środowisku produkcyjnym, do rozwiązywania najbardziej wymagających problemów CFD, w których dominuje modelowanie swobodnej powierzchni. W przypadku odlewania metali śledzenie frontu metalu podczas napełniania jest ważne w przewidywaniu wad odlewu oraz wytrzymałości i jego precyzji. W inżynierii lądowej i środowiskowej kluczowe znaczenie ma dokładne śledzenie granicy faz cieczy i gazu. W przemyśle lotniczym inżynierowie analizują rozpryskiwanie paliwa w zbiornikach samolotów i statkach kosmicznych. W produkcji przyrostowej FLOW-3D modeluje na poziomie dużej szczegółowości zaawansowane procesy AM, takie jak stapianie złoża proszku. FLOW-3D wykorzystywane jest również w analizach spawania laserowego, gdzie dynamika jeziorka odgrywa kluczową rolę w jakości i wytrzymałości spoiny. W przemyśle motoryzacyjnym oprogramowanie wykorzystywane jest do analiz numerycznych CFD w modelowaniu skrzyń biegów i przekładni, a także układów chłodzenia i paliwowych. Do klientów FLOW-3D należą również producenci produktów konsumenckich, takich jak np. armatura łazienkowa.
Additive Manufacturing

 FLOW-3D AM jako najnowocześniejsze narzędzie badawcze symuluje i analizuje procesy wytwarzania przyrostowego, m.in. laserowe stapianie łoża proszku, natryskiwanie spoiwa i bezpośrednie selektywne tworzenie warstwy materiału (Directed Energy Deposition)

Odlewnictwo metali

Analiza każdego typu procesu odlewania z wykorzystaniem dedykowanych interfejsów użytkownika. Precyzyjna analiza napełniania wnęki formy i krzepnięcia metalu łącznie z symulacją defektów czynią z FLOW-3D CAST optymalne rozwiązanie dla przemysłu odlewniczego.

Hydrotechnika

FLOW-3D HYDRO jest wykorzystywane do rozwiązywania szerokiego zakresu problemów stojących przed branżą wodno-środowiskową, od projektów hydroelektrowni, zapór niskociśnieniowych, a także infrastruktury ścieków komunalnych i deszczowych

Morski

Hydrodynamika powierzchni swobodnej, generowanie fal, poruszające się obiekty, cumy i procesy spawalnicze sprawiają, że FLOW-3D jest niezwykle dobrze dostosowanym narzędziem do modelowania procesów CFD istotnych dla przemysłu morskiego.

Produkty konsumenckie

Od spłukiwania toalet, przez przepływ wody w kranie i umywalce, po napełnianie butelek i przetwarzanie żywności, FLOW-3D to optymalne oprogramowanie CFD do badania i projektowania produktów konsumenckich dla środowiska domowego i biurowego.

Spawanie laserowe

FLOW-3D WELD wykorzystuje laserowe źródła ciepła, interakcja laser-materiał, przepływ płynu, przenoszenie ciepła, napięcie powierzchniowe, krzepnięcie, wielokrotne odbicia lasera i zmiana fazowa, umożliwiając naukowcom osiągnięcie lepszej kontroli procesu spawania.

Nasi klienci