Optymalizacja odlewu piaskowego za pomocą FLOW-3D CAST

Optymalizacja odlewu piaskowego za pomocą FLOW-3D CAST

Optymalizacja odlewu piaskowego za pomocą FLOW-3D CAST Autorem tego wpisu jest Malte Leonhard z Flow Science Deutschland. Celem symulacji odlewu jest przewidzenie wad odlewu i znalezienie środków naprawczych pozwalających uniknąć takich wad. Aby to osiągnąć, symulacja odlewania musi dokładnie przewidywać wyniki fizyczne. W tym artykule ilustrujemy walidację FLOW-3D CAST poprzez porównanie wyników symulacji z wynikami eksperymentów. Do tej walidacji wybraliśmy odlew aluminiowy ze znacznymi defektami…