Zaawansowane oprogramowanie symulacyjne FLOW-3D AM zapewnia precyzyjne symulacje procesów przyrostowych, analizuje i przewiduje dynamikę jeziorka i krzepnięcie w procesach AM, takich jak stapianie złoża laserowego (LPBF) i osadzanie za pomocą ukierunkowanej energii (DED).
FLOW-3D AM zawiera wysokiej jakości rozwiązania w zakresie przewodzenia, konwekcji i radiacyjnego przenoszenia ciepła, fizyki laserów i cząstek oraz efektów Marangoniego do przewidywania złożonych zjawisk w skali mikro i mezo. FLOW-3D AM ułatwia naukowcom i inżynierom ocenę parametrów procesu dla różnych stopów w różnych warunkach środowiskowych, umożliwiając im przewidywanie defektów, takich jak porowatość i brak wtopienia, a także oszczędzając czas i kosztowny materiał poniesiony w trakcie prowadzonych eksperymentów. Naukowcy poprzez symulacje procesów przyrostowych mogą również przewidywać szybkości chłodzenia i gradienty termiczne na potrzeby zasilania mikrostruktury i rozwiązań naprężeń szczątkowych, zdobywając cenne informacje na temat integralności i wydajności materiału, których często nie da się uzyskać na podstawie samych eksperymentów.

Przykładowe zastosowania

Laser Powder Bed Fusion

FLOW-3D AM umożliwia naukowcom zrozumienie rozprzestrzeniania się i zagęszczania proszku w powiązaniu z rozkładem wielkości proszku, właściwościami materiału, efektami spójności, a także efektami geometrycznymi, takimi jak ruch i interakcja rolek lub łopatek. Oprócz mocy lasera i strategii skanowania, kształt wiązki lasera i rozkład strumienia ciepła mają duży wpływ na dynamikę jeziorka w procesie LPBF.

Direct Energy Deposition

FLOW-3D AM uwzględnia parametry procesu takie jak prędkość podawania proszku lub drutu i ich charakterystykę geometryczną, a także moc lasera i prędkość skanowania. Dodatkowo można symulować proces DED obejmujący wiele materiałów, definiując niezależne właściwości termofizyczne materiału dla różnych stopów w podłożu i materiale proszkowym. 

Binder Jetting

FLOW-3D AM symuluje rozprzestrzenianie się i zagęszczanie proszku, jak i wyrzucanie kropel. Korzystając z FLOW-3D AM, inżynierowie mogą zrozumieć, w jaki sposób właściwości, rozkład i spójność materiału wiążącego wpłyną na gęstość i jednorodność złoża proszku

Fused Deposition Modeling

FLOW-3D AM posiada zaawansowane możliwości multifizyczne przydatne do symulacji procesu Fused Deposition. 
Modele CFD pomagają zoptymalizować charakterystykę przepływu ogrzanego polimeru przez kanał wtłaczający.

Poproś o więcej informacji

W celu nawiązania kontaktu wypełnij poniższą ankietę, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
Contact Form Personalized Demo