Symulacje spawania laserowego z wykorzystaniem FLOW-3D WELD zapewniają wgląd w procesy w celu osiągnięcia jego optymalizacji. Dzięki lepszej kontroli procesu możliwe jest zminimalizowanie porowatości, stref wpływu ciepła i kontrolowanie ewolucji mikrostruktury. Aby dokładnie przeprowadzić symulacje spawania laserowego, oprogramowanie wykorzystuje całą niezbędną fizykę, taką jak laserowe źródła ciepła, interakcja laser-materiał, przepływ płynu, przenoszenie ciepła, napięcie powierzchniowe, krzepnięcie, wielokrotne odbicia lasera i zmiana fazowa.

FLOW-3D WELD daje naukowcom i producentom możliwość analizowania mechanizmów zachodzących w mikro- i mezoskali, które zapewniają spójność spoin. Specjalnie opracowane modele numeryczne uwzględniają wszystkie czynniki fizyczne, w tym interakcję lasera z materiałem, siły napięcia powierzchniowego, efekty ciśnienia (w tym ciśnienie odrzutu), efekty gazu osłonowego i właściwości materiału zależne od temperatury.

Przykładowe zastosowania

Zgrzewanie punktowe i szwowe

FLOW-3D WELD umożliwia naukowcom optymalizację parametrów przetwarzania, takich jak moc lasera, czas trwania impulsu i częstotliwość powtarzania impulsu. Symulacje połączeń spawanych zapewniają jakość, ograniczają potrzebę kosztownych testów fizycznych spawania.

Spawanie oscylacyjne

FLOW-3D WELD umożliwia analizę technik spawania oscylacyjnego w skali mikro i mezo, oferując wgląd w optymalne parametry procesu spawania. Oprogramowanie celem analizy procesu uwzględnia moc lasera, rozkład strumienia ciepła, ciśnienie odrzutu, działanie gazu osłonowego i odbicia lasera.

Spawanie różnych metali

FLOW-3D WELD dokładnie modeluje spawanie laserowe różnych metali, uwzględniając moc lasera, rozkład profilu strumienia ciepła i czas trwania impulsu. Możliwe jest również przypisanie obu spawanym materiałom właściwości zależnych od temperatury, co jest ważną funkcją umożliwiającą śledzenie ewolucji i mieszania się dwóch materiałów w jeziorku stopu.

Spawanie z głębokim wtopieniem

Fizyka, taka jak ciśnienie odrzutu, wielokrotne odbicia lasera, siły napięcia powierzchniowego i skierowane w górę ciśnienie pary, odgrywają ważną rolę w symulowaniu procesu laserowego spawania z głębokim wtopieniem. Naukowcy wykorzystują FLOW-3D WELD do optymalizacji parametrów procesu, takich jak moc lasera i prędkość spawania, które odgrywają ważną rolę w jego stabilności.

Poproś o więcej informacji

W celu nawiązania kontaktu wypełnij poniższą ankietę, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
Contact Form Personalized Demo